Så fungerar stenspräckning

Vid stenspräckning så gör man som så att man borrar hål i den sten eller i det berg som ska spräckas. Sedan så fyller man dessa hål med små laddningar av krut. Då blir det en stenspräckning av stenen och berget. Denna form är bra mycket mildare att använda sig av än att spränga med dynamit som man traditionellt sett annars gör.

Det är en skonsam och högfrekvent vibration som sker. Man behöver inte besiktiga närbelägna fastigheter. Man sparar både tid och pengar genom denna metod. Stenspräckningen kan därmed ske nära husgrunder, nära ledningar och andra känsliga objekt. Det helt utan att de tar någon skada. Du som behöver rätt utrustning för att göra detta kan hitta stenspräckare från Kendrill på deras hemsida. 

Spräck stenar och berg med Kendrill

Om du har behov av att göra stenspräckning så är det ett måste ha rätt sorts utrustning. Det kan du hitta hos Kendrill. Detta företag är Sveriges största uthyrare av bland annat rivningsrobotar och vibrationsfria hydrauliska bergspräckare. Hos dem går det bra att hyra olika typer av utrustning. Bland annat så hyr de ut professionell utrustning för demolering, vibrationsfri bergspräckning, bergborrning, betonghåltagning, betongsågning med mera. Dessutom har de ett visst antal produkter även till salu. Om du har frågor kring deras produkter så har de en egen hemsida. Där kan du se hela deras utbud. Både det som de hyr ut och det som de har till försäljning. De har både små och stora maskiner att erbjuda. Du kan även kontakta dem direkt om du har frågor kring olika sorters utrustning och maskiner. Det så att du ska få tag på det just du behöver.